پر عیار سازی سنگ آهن جهان نمو زنجان

پر عیار سازی سنگ آهن جهان نمو زنجان


توضیحات پروژه

معادن شرکت معدنی جهان نمو در شهرستان زنجان واقع شده است اين مجموعه در نظر دارد جهت تغلیظ سنگ آهن اقدام به احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن نماید. در این راستا برنامه ريزي هاي لازم جهت احداث کارخانه مورد نظر دو فاز، صورت پذیرفته است. در فاز اول تناژ خوراک ورودی ۳۰ تن بر ساعت می باشد که در دوخط موازی خردایش یافته و سپس در خطوط مشترک جداکننده مغناطیسی، آبگیری از کنسانتره و باطله صورت میگیرد. در فاز دوم ظرفیت هر یک از خطوط تولید به ۷۰ تن بر ساعت افزایش خواهد یافت و خردایش بوسیله دو آسیا بصورت سری و جدایش مغناطیسی در دو جداکننده مجزا صورت گرفته و آبگیری از کنسانتره و باطله بصورت مشترک انجام خواهد گرفت.

شامل واحد های ذیل می باشد:

 

ردیف عنوان ناحیه فرایندی شماره ناحیه
١ خط اول  آسیا کنی ١۰
۲ خط دوم آسیاکنی ۲۰
۳ جداکننده مغناطیسی خط اول ١۰
۴ جداکننده مغناطیسی خط دوم ۲۰
۵ آب گیری کنسانتره و انتقال آن ۳۰
۶ آب گیری باطله و انتقال آن ۴۰
۷ مخازن ذخیره آب و توزیع آب ۵۰
۸ تامین هوای فشرده ۶۰

 

١- بخش آسیا کنی

برای فاز اول دو آسیا با توانهای ۷١۰ (قطر ۳.۲ و طول ۴.۵ متر) و دو خوشه هیدروسیکلون ۸ تایی به قطر سیکلونهای ١۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است. برای فاز دوم به هر خط تولید یک آسیای با توان ۹۳۰ کیلووات بر ساعت (قطر ۳.۲ و طول ۶ متر) اضافه می شود که بصورت سری با آسیای فاز اول عملیات خردایش را انجام خواهند داد.

۲- مشخصات کنسانتره و باطله و میزان آب مصرفی

مشخصات کنسانتره و باطله در جدول زیر ذکر شده است.

ردیف عنوان مشخصه میزان
١ عیار کنسانتره ۶۷ درصد
۲ عیار باطله کمتراز ١۴ درصد
۳ دانه بندی کمتر از ۴۵ میکرون
۴ بازیابی وزنی کنسانتره ۶۴
۵ رطوبت وزنی کنسانتره کمتر از ١۰ درصد
۶ رطوبت وزنی باطله کمتر از ۲۰ درصد
۷ مقدار آب مصرفی ۲۵١ لیتر به ازای تولید هر تن کنسانتره

 

۳- جداکننده مغناطیسی

مرحله جداکننده مغناطیسی شامل سه درام جداکننده مغناطیسی تر می باشد. شدت میدان مغناطیسی درام اول ۲۵۰۰ گاوس و درام دوم نیز ۲۵۰۰ و درام سوم ١١۰۰ گاوس می باشند. برای تنظیم درصد جامد اسلاری ورودی به درام دوم و سوم تا حد ۳۵ درصد لوله آبی در نظر گرفته می شود.

۴- آبگیری از کنسانتره و انتقال کنسانتره

کنسانتره حاصل از جداکننده های مغناطیسی بصورت ثقلی به میکسر تانک منتقل می گردد، سپس بوسیله پمپهای اسلاری  به فیلتر پرسهای جهت آبگیری منتقل میشود.

از آنجا که فیلتریت کنسانتره حاوی مقادیری مواد کنسانتره می باشد، ابتدا وارد چاله بتونی شده و از آنجا با پمپ کف کش به تانک پمپ می شود.

در زیر هر فیلتر پرس نوارنقاله ای جهت جمع آوری کیک کنسانتره در نظر گرفته می شود. این نوارها کیک کنسانتره را به نوار می ریزند و از آن به نوار  منتقل می شود.

۵- آبگیری از باطله و انتقال باطله

باطله حاصل درام اول جداکننده های مغناطیسی به صورت ثقلی به تانک  منتقل شده سپس توسط پمپهای  به رسیور تانک تیکنر باطله منتقل می گردد. در تیکنر عملیات ته نشینی ذرات باطله با کمک محلول فلوکولانت بهبود می یابد. سریز تیکنر بصورت ثقلی به استخر ذخیره آب برگشتی منتقل می گردد. ته ریز تیکنر که اسلاری غلیظ می باشد بوسیله پمپهای  به میکسر تانک   فیلتر پرسهای باطله پمپ می گردد. سپس بوسیله پمپهای  به فیلتر پرسهای باطله پمپ میگردد.

۶- توزیع آب

سرریز باطله به استخر ذخیره آب برگشتی  بصورت ثقلی منتقل شده و از آنجا بوسیله پمپهای آب ، آب مورد نیاز کارخانه از طریق هدر اصلی آب در خطوط تولید توزیع می گردد.