معرفی شرکت

شرکت مهندسی نهال صنعت پاسارگاد (NSP) با پشتوانه دانش و تجربه گروهی از مهندسین شناخته شده و خوشنام بخش معدن و صنایع معدنی کشور، با انگیزه ارائه خدمات مهندسی براساس کدها و استانداردهای مهندسی به کمک بروزترین متدهای طراحی و با لحاظ نمودن محدودیتها و توانایی های بازار داخلی تاسیس گردیده است. این شرکت خدمات مورد نظر در پروژه های صنعتی را با متد طرح و ساخت (EPC) شامل مطالعات امکان سنجی ، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت طرح، خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، تدارکات و تامین تجهیزات، نصب و اجرا، بازرسی، نظارت عالیه و کارگاهی، راه اندازی و پشتیبانی فنی در دوره گارانتی و بهره برداری طرح های صنعتی با کیفیت روز جهانی ارایه می نماید.