دپارتمان برق

شرح خدمات واحد برق در پروژه هاي EPC:

 • خدمات مهندسي پايه و تفصيلي (Basic and Detail Engineering)
 • خدمات مهندسي خريد (Procurement Engineering)
 • خدمات بازرسي فني تجهيزات الکتريکي (Technical Inspection)
 • برآورد بارالکتریکی سیستم های روشنائی و پریز
 • تهیه Load List بر اساس جمع‌بندی بارهای الکتریکی
 • تهیه Overall Single Line Diagram پروژه بر اساس Load List
 • برآورد تقريبي فضاي مورد نياز جهت اتاق‌ها و پستهاي برق
 • جانمائی تقریبی اتاق‌ها و پست‌هاي برق در Plot Plan
 • تهیه Cable list
 • تهيه Design Criteria
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانها
 • تهیه رایزر دیاگرام
 • تهیه نقشه‌های Single Line Diagram مربوط به تابلوهای توزیع برق تجهیزات و موتورها
  (Distribution Panels and MCCs )
 • مدل کردن Overall Single Line Diagram در نرم افزار ETAP
 • تحلیل مدل ETAP از جهات زیر :
 • مطالعات پخش بار (Load Flow)
 • مطالعات اتصال کوتاه (Short Circuit)
 • مطالعات راه اندازي موتورها (Motor Starting)
 • سایز کردن تجهیزات اصلی سیستم توزیع برق
 • تهیه نقشه‌های مسیر کابل کشی
 • تهیه Cable Schedule and Drum List
 • تهیه اسناد مناقصه خرید تجهیزات اصلی سیستم توزیع برق و تجهیزات سیستم‌های تاسیسات الکتریکی
 • تهیه مدارک Relay Coordination
 • تهیه مدرک Diagram Termination
 • تهیه نقشه های As Built بر اساس نقشه‌های اجرائی

خدمات مهندسي خريد (PROCUREMENT ENGINEERING):

 • بررسی اسناد پیشنهاد دهندگان در مناقصات (Bidders) تجهیزات اصلی توزیع برق ، کابل و تجهیزات کابل رسانی و سیستمهای تاسیسات الکتریکی
 • ارزيابي فني نهائي (Technical Bid Evaluation) پیشنهاد دهندگان
 • همکاري با واحد خريد و تدارکات در کميسيون معاملات و نهائي کردن سازنده
 • بررسی مدارک سازندگان و ارائه نقطه نظرات فنی در کليه مراحل ساخت تجهيزات
 • خدمات بازرسي فني تجهيزات الکتريکي (TECHNICAL INSPECTION):
 • بررسي Quality Control Plan سازنده و ارائه نقطه نظرات اصلاحي بر روي آن
 • بازرسی‌های فنی تجهیزات اصلی سیستم توزیع برق، کابل و کابل‌رسانی و تاسیسات الکتریکی بر اساس Quality Control Plan تاييد شده
 • بازرسي نهائي جهت ارائه مجوز حمل پس از اعمال نقطه نظرات اصلاحي

خدمات مولف بر طرح :

 • برداشت اطلاعات مورد نياز طراحي (Data Gathering) طي بازديد از سايت
 • همکاری با نظارت و مهندسی کارگاهی در رفع مشکلات و موانع اجرائی در نصب و راه اندازي