دپارتمان فرآیند

خدمات قابل ارائه پروژه‌هاي EPC:

 • طراحی و هدایت مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت به منظور تهیه گزارش تست‌های متالورژیک‌
 • بهينه سازي مدار فرآيندي ارائه شده بر اساس گزارش تست‌های متالورژیک‌
 • توليد مدارك فرآيندي بر پايه گزارش تست‌های متالورژیک‌ ‌اعم از

PFD ،UFD، BFD‌، MASS BALANCE‌، PROCESS DESCRIPTION‌، PROCESS DESIGN CRITERIA‌، REAGENT CONSUMPTION LIST

 • توليد مدارك مشترك با همكاري واحدهاي مكانيك، ابزاردقيق، و سیویل اعم از

P&ID‌، EQUIPMENT DATA SHEET‌، CONTROL PHILOSOPHY‌، GENERAL ARRANGEMENT‌ ، PLOT PLAN، UTILITY CONSUMPTION LIST

 • پشتيباني و ارائه خدمات لازم به واحد مهندسي حاضر در سايت
 • ارائه خدمات لازم در مرحله PRECOMMISSIONING و COMMISSIONING بمنظور تحويل موقت كارخانه و گذراندن دوره گارانتي

خدمات قابل ارائه پروژه‌هاي MC و مشاوره:

 • بازخوانی و بررسي مدارك فرآيندي توليد شده توسط پيمانكار اعم از:

PFD ،UFD، BFD‌، P&ID‌، MASS BALANCE‌، PROCESS DESCRIPTION‌، PROCESS DESIGN CRITERIA‌، EQUIPMENT DATA SHEET‌، CONTROL PHILOSOPHY‌،GENERAL ARRANGEMENT‌ ، PLOT PLAN، METALLURGICAL TEST REPORTS‌،….

 • انجام تحقيقات و ارائه گزارش در ارتباط با فرآيندهاي موجود در پروژه بنا به درخواست كارفرما
 • بازديد از سايت كارخانه در مراحل مختلف و ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود فرآيند.
 • پشتيباني و ارائه خدمات لازم به واحد مهندسي حاضر در سايت در صورت لزوم.

فعاليتهاي عمومي مهندسي:

 • انجام انواع تست‌هاي آزمايشگاهي در صورت لزوم
 • انجام SIZING‌ برخي از تجهيزات مانند سرندها، سنگ شكن‌ها، آسياها و هيدروسيكلون
 • انجام تحقيقات تئوري و جمع‌آوري اطلاعات در زمينه‌هاي خاص طراحي فرآيندي
 • ارائه خدمات مهندسي فرآيندي در پروژه‌هاي تحقيقاتي
 • ارائه خدمات مهندسي لازم در پروژه‌هاي امکان‌سنجی