دپارتمان مکانیک

زمينه هاي تخصصي طراحي:

 • طراحي تجهيزات و سيستمهاي مکانيکي، ماشينهاي ثابت، ماشينهاي دوار، مخازن اتمسفريک و تحت فشار، سيستمهاي انتقال مواد، جرثقيل‌ها ، پکيج هاي تجهيزاتي و …

شرح خدمات واحد مهندسي مکانيک در پروژه هاي EPC

 • خدمات مهندسي پايه و تفصيلي (Basic and Detail Engineering)
 • خدمات مهندسي خريد (Procurement Engineering)
 • خدمات بازرسي فني (Technical Inspection)
 • تهيه مدارک پايه از جمله DESIGN CRITERIA ، TECHNICAL SPECIFICATION ، CONCEPTUAL DESIGN در بخش‌هاي زير :

– تجهيزات ثابت

– تجهيزات دوار

– تجهيزات خاص

– انتقال مواد

– غبارگيرها

 • مدلسازي سه‌بعدي با نرم افزار SOLID WORKS
 • تهيه چيدمان تجهيزات کارخانه
 • تهيه مدارک و نقشه هاي تفصيلي در کليه بخشها
 • تهيه مدارک خريد
 • تهیه نقشه های As Built بر اساس نقشه‌های اجرائی

خدمات مهندسي خريد (PROCUREMENT ENGINEERING):

 • بررسی اسناد پیشنهاد دهندگان در مناقصات (Bidders)
 • ارزيابي فني نهائي (Technical Bid Evaluation) در مناقصات و ارائه نمرات فني
 • بررسی مدارک سازندگان و ارائه نقطه نظرات فنی در کليه مراحل ساخت تجهيزات

خدمات بازرسي فني (TECHNICAL INSPECTION):

 • بررسي Quality Control Plan سازنده و ارائه نقطه نظرات اصلاحي بر روي آن
 • بازرسی های فنی تجهیزات بر اساسQuality Control Plan تاييد شده
 • ارائه نقطه نظرات فني به سازندگان

خدمات مولف بر طرح :

 • برداشت اطلاعات مورد نياز طراحي (Data Gathering) طي بازديد از سايت
 • همکاری با نظارت و مهندسی کارگاهی در رفع مشکلات و موانع اجرائی در نصب و راه اندازي.
 • شرح خدمات واحد مهندسي مکانيک در پروژه هاي MC
 • بازنگري ليست مدارك مهندسي پيمانكار در تطابق با قرارداد و نيازهای طرح
 • بازنگري برنامه زماني فعاليت‌هاي مهندسي پيمانكار.
 • بازنگري مدارك مهندسي اعم از نقشه و دفترچه و فايل هاي محاسباتي