ساخت ، نصب و اجرای پروژه

در بخش ساخت و اجرا، رویکرد شرکت نهال صنعت پاسارگاد (NSP)، مدیریت و یکپارچه سازی انجام عملیات ساخت و اجرا با استفاده از توانمندیهای گروه های کاری متخصص است؛ بگونه ای که مجموعه عملیات ساخت و نصب پروژه بصورت همگون و یکپارچه توسط گروه های کاری متخصص برون سپاری شده، انجام گیرد. در این راستا کلیه عملیات زیر توسط این مهندسین مشاور قابلیت انجام و مدیریت را دارد:

بخش ساختمان (CIVIL)

 • احداث ساختمانهاي جنبي و تجهيز کارگاه
 • ارزیابی ساختار زمین بوسیله آزمایش های مکانیک خاک
 • نقشه برداري و تهیه نقشه های توپوگرافی از بستر طبیعی
 • پیاده سازی و جانمایی طرح
 • اجرای سازه های فلزی و بتنی
 • اجرای عملیات معماری و بنایی
 • محوطه سازي
 • خدمات مهندسي کارگاهي از قبيل تهيه فاينال بوک و مارک آپ نقشه ها و نقشه هاي As Built

بخش تاسیسات مکانیکی

 • اجرای عملیات piping
 • اجرای سیستم HVAC
 • اجرای سیستمهای UTILITY
 • اجرای موتورخانه های تولید آب و بخار
 • بخش تاسیسات برقی
 • اجرای عملیات Cabling
 • اجرای عملیات Earthing
 • اجرای عملیات Lighting
 • بخش تاسیسات ابزار دقیق
 • اجرای عملیات Cableing

بخش نصب

 • نصب سازه های پیش ساخته
 • نصب تجهیزات مکانیکی
 • نصب تجهیزات برقی
 • نصب تجهیزات ابزار دقیقی
 • نصب تجهيزات ثابت و دوار
 • اجراي مخازن ذخيره
 • انجام تست هاي سرد

بخش راه اندازی

 • انجام تست هاي گرم و پيش راه اندازي
 • تست و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و اخذ Performance مطابق با دستورالعملهای سازنده
 • تست و راه اندازی تجهیزات برقی و اخذ Performance مطابق با دستورالعملهای سازنده
 • تست و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و اخذ Performance مطابق با دستورالعملهای سازنده
 • تست و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیقی و اخذ Performance مطابق با دستورالعملهای سازنده
 • انجام تست عملکردي (PGT)
 • سرويس و نگهداري طي دوره گارانتي