خط مشی

شرکت مهندسي، نهال صنعت پاسارگاد (NSP)، با هدف تمرکز برخدمات مشاوره، طراحي و مهندسي، تامين، اجرا، نظارت و مديريت پيمان پروژه‌هاي صنعتي غیر نفتی  عای الخصوص درحوزه توسعه صنايع آهن و مس کشور، در راستاي افزايش رضايت کارفرما و بهبود مستمر خدمات، حفظ محيط زيست و ارائه خدمات بدون حادثه ، سيستم مديريت يکپارچه خود را با تاکيد بر اصول ذيل طرح ريزي نموده است:

 • ارائه خدمات با کيفيت و هزينه مطلوب و در زمان مناسب
 • بهبود مستمر خدمات، فرآيندها و فعاليت‌هاي جاري در سازمان
 • تلاش در جهت افزايش رضايت ذينفعان از جمله کارفرمايان و مشتريان
 • تعهد به رعايت قوانين، مقررات و استانداردهای فني و مهندسي کاربردي
 • اعتقاد به نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين سرمايه‌ سازمان
 • پيشگيري از ايجاد آلاينده هاي زيست محيطي مرتبط با فعاليت ها و خدمات سازمان

در راستاي نیل به مباني فوق ، رئوس خط مشي به شرح زيراعلام مي‌گردد:

دستيابي به رضايت مشتريان با:

 • برآورده نمودن کليه الزامات و نيازمندي‌هاي قراردادي با کارفرما
 • ارتقاي سطح خدمات به کارفرما با تمرکز بر مديريت زمان، هزينه و کيفيت در پروژه‌ها
 • تخصيص و مديريت بهينه منابع انساني
 • فراهم نمودن تمهيدات لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه هاي گوناگون صنعتي
 • ايجاد ارتباط مؤثر با شرکت هاي داخلي به منظور تبادل تجارب براي ارتقاي کيفيت خدمات به کارفرما
 • بهبود مداوم عملکرد کيفي و عملکرد ايمني، بهداشت و محيط زيست (QHSE) در ارائه خدمات به کارفرما از طريق:
 • تعيين، اولويت بندي و راهبري پروژه‌هاي بهبود مستمر در حوزه‌هاي

مديريت شرکت با اعتقاد کامل به مفاد اين خط‌ مشي از تمامي همکاران تقاضا دارد که با همدلي و مشارکت لازم و بيشينه در جهت استقرار مؤثر سيستم مديريت يکپارچه زمينه تحقق اهداف کلان سازمان را فراهم آورند.