دپارتمان پایپینگ و مدل سازی

زمينه هاي تخصصي طراحي:

 • طراحي تاسيسات سيالاتي , هواسازها , گرمايش و سرمايش ساختمانها و کارگاه هاي صنعتي
 • طراحي تاسيسات سيالاتي سيستمهاي گازرساني , ايستگاه هاي تقليل فشار , کارخانه تهيه اکسيژن , تاسيسات هواي فشرده , تاسيسات هيدروليک , تاسيسات روغنکاري و …
 • طراحي سيستم اطفاء حريق، آبرساني و آب بهداشتي و پساب‌هاي صنعتي
 • مدلينگ کارخانجات صنعتي با نرم افزارهاي PDMS & SOLID WORKS
 • طراحي سيستم‌هاي لوله‌کشي و ساپورت‌گذاري‌
 • تحليل تنش سيستم‌هاي لوله کشي

شرح خدمات واحد مهندسي پایپینگ در پروژه هاي EPC:

 • خدمات مهندسي پايه و تفصيلي (Basic and Detail Engineering)
 • خدمات مهندسي خريد (Procurement Engineering)
 • خدمات بازرسي فني (Technical Inspection)
 • سايزينگ لوله ها جهت تکميل مدارک پايه از جمله P&ID
 • تهيه مدارک پايه از جمله DESIGN CRITERIA ، TECHNICAL SPECIFICATION ، CONCEPTUAL DESIGN در بخش‌هاي زير :
 • پايپينگ
 • يوتيليتي
 • تاسيسات مکانيکي
 • مدلسازي سه‌بعدي با نرم افزارهاي SOLID WORKS / PDMS
 • تهيه چيدمان تجهيزات کارخانه
 • تهيه مدارک و نقشه هاي تفصيلي در کليه بخشها
 • تهيه مدارک خريد
 • تهیه نقشه های As Built بر اساس نقشه‌های اجرائی

خدمات مهندسي خريد (PROCUREMENT ENGINEERING):

 • بررسی اسناد پیشنهاد دهندگان در مناقصات (Bidders)
 • ارزيابي فني نهائي (Technical Bid Evaluation) در مناقصات و ارائه نمرات فني
 • بررسی مدارک سازندگان و ارائه نقطه نظرات فنی در کليه مراحل تامین اقلام

خدمات بازرسي فني (TECHNICAL INSPECTION):

 • بازرسی های فنی شیرالت و Bulk Material بر اساسQuality Control Plan تاييد شده
 • ارائه نقطه نظرات فني به سازندگان

خدمات مولف بر طرح:

 • برداشت اطلاعات مورد نياز طراحي (Data Gathering) طي بازديد از سايت
 • همکاری با نظارت و مهندسی کارگاهی در رفع مشکلات و موانع اجرائی در نصب و راه اندازي.

شرح خدمات واحد مهندسي پایپینگ در پروژه هاي MC:

 • بازنگري ليست مدارك مهندسي پيمانكار در تطابق با قرارداد و نيازهای طرح
 • بازنگري برنامه زماني فعاليت‌هاي مهندسي پيمانكار.
 • بازنگري مدارك مهندسي اعم از نقشه و دفترچه و فايل هاي محاسباتي