بازرگانی و تأمین تجهیزات

مناقصات و توسعه بازار:

 • انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي براي پروژه‌هاي بالقوه در صنایع معدنی کشور
 • شرکت در مناقصات EPC,MC صنايع مختلف جهت ورود به بازارهاي گوناگون و افزايش ميزان پروژه‌هاي شرکت
 • شرکت در مناقصات و همچنين اعلام آمادگي براي تأمين تجهيزات اصلي مرتبط با‌ صنايع معدنی
 • امضاي موافقت نامه همکاري با شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي.
 • برآورد قيمت مناقصات در خصوص انجام پروژه هاي مختلف

مطالعات امكان سنجي طرح ها:

 • مطالعات بازار
 • انجام مطالعات پایه، طراحی مفهومی، انتخاب تکنولوژی و فرآیند تولید
 • تدوین داده ها و مبانی اقتصادی طرح ها
 • برآورد هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی

تامين تجهيزات:

 • شناسايي پيمانکاران ، سازندگان و فروشندگان متخصص و توانمند در جهت تامین نیازهای بخش خرید و ساخت پروژه هاي مختلف.
 • همكاري با كارفرما در برگزاري مناقصات و جوابگويي به شركت كنندگان در مناقصات مربوطه جهت تعيين برنده
 • همكاري با كارفرما در ارزيابي فني پيشنهادات سازندگان و فروشندگان و ارائه گزارش مربوطه جهت تعيين برنده واجد شرايط
 • بررسي توانمندي سازندگان مختلف جهت تهيه ليست سازندگان تائيد شده (AVL)  با ديدگاه تلاش در بومي سازي تکنولوژي
 • تـــدوين و تهيـــه اسنــاد مناقصه داخلي و بين المللي و برآورد قيمت پروژه ها
 • ارائه خدمات لازم جهت ساخت تجهيزات مختلف مربوط به پروژه هاي در حال انجام شرکت
 • تامین قطعات یدکی کارخانجات صنعتی و معدني
 • انجام کليه خدمات بازرگاني خارجي از  قبيل اخذ پيشنهاد فني ،مالي نهايي سازي قراردادها و حمل، ترخيص از گمرک ها و تحويل کالا در  محل پروژه

خدمات حقوقي و قراردادي:

 • تهیه و تدوین اسناد پیش ارزیابی به منظور شناسایی پیمانکاران شایسته جهت اجرای پروژه های صنعتی
 • تهیه و تدوین اسناد مناقصه هاي داخلی و بین المللی جهت انتخاب پیمانکار شایسته به منظور اجرای پروژه ها
 • ارزیابی فنی- مالی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه
 • تدوین و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مالی به کارفرما در مرحله عقد قرارداد پس از انعقاد قرارداد
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات فنی و حقوقی در زمینه های مختلف مرتبط با قرارداد
 • تهيه و تنظيم کليه قراردادهاي خريد تجهيزات و كالا  ، ساخت و پيمانکاري