بازرسی واحد گوگردزدایی پتروشیمی ایلام

بازرسی واحد گوگردزدایی پتروشیمی ایلام


Portfolio Description

نام پروژه: بازرسی فنی کلیه تجهیزات واحد گرانول سازی سولفور پتروشیمی ایلام

کارفرما: خدمات مدیریت نورهان صنایع

نوع قرارداد: بازرسی و نظارت

محل پروژه : ایلام

درباره پروژه :

احداث پالایشگاه گاز ایلام به منظور پالایش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان کوه واقع در استان ایلام، طرح مجتمع پتروشیمی ایلام جهت استفاده از محصولات اتان، C3+ ، C5 این پالایشگاه، در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید. از این رو مراحل احداث مجتمع شرکت پتروشیمی ایلام در زمینی به وسعت 122 هکتار در بخش چوار و به فاصله 18 کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام آغاز گردید.

شرکت مهندسی نهال صنعت پاسارگاد به عنوان مشاور همکار مهندسی شرکت نورهان صنایع وظیفه انجام خدمات بازرسی و کنترل کیفی کلیه تجهیزات واحد گرانول سازی سولفور(SSU & SRP)  را برعهده داشته است.

شرح کلی خدمات انجام شده :

 • بررسی QCTM/QCP مربوط به تجهیزات در حال ساخت که میبایست توسط سازندگان تجهیزات قبل از زمان بازررسی تهیه شده باشد.
 • نظارت بر آزمایشات و بررسی نتایج آزمایشهای مواد و مصالح از قیل آنالیز شیمیائی و آزمایشهای مکانیکی و تطابق با استانداردهای مربوطه بر اساس QCTM/QCP
 • نظارت و بازرسی از کیفیت تجهیزات ساخته شده و در حال ساخت توسط سازندگان
 • حضور و شرکت در بازرسی های کنترل کیفیت سازندگان و نضارت بر انجام آزمایشات در حین ساخت
 • مراقبت و تطابق مشخصات تجهیزات ساخته شده با نقشه ها و دستورالعملها و مشخصات فنی موضوع قرارد داد و تنظیم گزارشهای لازم بر روی فرمت های از پیش تعیین شده.
 • بررسی و تائید گواهینامه های کنترل کیفی سازندگان
 • نظارت بر آزمایشهای مخرب و غیز مخرب
 • بازرسی و نظارت بر عملیات تمیزکاری و آماده سازی سطوح قابل رنگ آمیزی و کنترلو نظارت بر اعمال رنگ آمیزی و انجام آزمایشات لازم از جمله (اندازه گیری ضخامت و چسبندگی رنگ و عیوب ظاهری و کنترل فام و …) بر روی فیلم رنگ خشک اعمال شده و تائید گزارشات مربوطه
 • نظارت دقیق بر آزمایشهای عملکرد دستگاه های (Performance Test ) بر اساس مدارک مهندسی
 • بازرسی از نحوه بسته بندی و حفاظت از سطوح ماشینکاری شده که در معرض خوردگی و با صدمات مکانیکی قرار دارند.
 • بررسی و تائید Final Book تهیه شده توسط سازنده