سیستم متریال هندلینگ فولاد نورین

سیستم متریال هندلینگ فولاد نورین


Portfolio Description

نام پروژه: سیستم متریال هندلینگ مجتمع  فولاد نورین ابهر

کارفرما: راهکارهای مهندسی و تجهیز فناوران الوند (سهامی خاص)

نوع قرارداد: مشاوره مهندسی

محل پروژه: زنجان – ابهر

درباره پروژه:

انجام خدمات طراحی تکمیلی سیستم انتقال مواد، نوار نقاله ها، شوتها، سیلوها، بالابرها، و طراحی سیویل و سازه های مرتبط با سیستم انتقال مواد پروژه فولادسازی نورین ابهر

در فاز بعدی طراحی و بروزرسانی سیستم انتقال مواد و هچنین طراحی کلیه پلتفرمهای داخلی سالن فولادسازی به همراه طراحی سیستم غبارگیر نیز به شرح کار پروژه اضافه گردید.

شرح کلی خدمات انجام شده:

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک Inquiry کلیه اقلام سیستم انتقال مواد

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک Hoist ها

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک  Siloها

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک Belt Conveyor ها

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک سیویل و سازه

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک شوتها

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک ابزار دقیق های سیستم انتقال مواد

انجام خدمات مهندسی پایه ی سیستم غبارگیر و داکتینگ مربوطه

تولید نقشه ها و مدارک داکتینگ غبارگیر و انجام محاسبات مربوطه

تولید و نهایی سازی  P&ID های سیستم انتقال مواد و غبارگیر

تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارک پایپینگ

مدلسازی سه بعدی کل سیستم انتقال مواد و غبارگیر